Ασκούντες

Παρακάτω θα βρείτε τους ασκούντες του Bowtech ανά την Ελλάδα:

 

Αθήνα

Κεντρική Ελλάδα

Κρήτη

Μακεδονία

Πελοπόνησσος

Κύπρος


Κάτοχος διπλώματος προχωρημένου επιπέδου
Κάτοχος διπλώματος ανώτερου προχωρημένου επιπέδου
Εκπαιδευτής
Ανώτερος Εκπαιδευτής