Σεμινάριο 1-2 Επιπέδου

Ημερομηνία: 05/03/2020 - 08/03/2020 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Αθήνα

4-εβδομαδιαίο σεμινάριο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι βασικές διαδικασίες χαλάρωσης (οσφυϊκή, θωρακική και νευροκεντρική μοίρα της ΣΣ, διαδικασίες νεφρών, κεφαλαλγίας, αναπνευστικού, χειρισμοί της ωμικής ζώνης και των οπίσθιων φαινομένων).

Ημερομηνίες διεξαγωγής 05/3/20 έως και 08/3/20