Παγωμένος Ώμος

Παρόλο που η τεχνική Bowen είναι σχετικά νέα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η τεχνική αποδείχθηκε ως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό και οικονομικό εργαλείο για τους φυσιοθεραπευτές, τους χειροπράκτες, τους οστεοπαθητικούς και άλλους επαγγελματίες χειροθεραπευτές.

Μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση της τεχνικής Bowen στην αντιμετώπιση του παγωμένου ώμου που δημοσιεύθηκε στο ‘Complementary Therapies in Medicine’ Issue 01/032, ‘Health Which’ (July 2002) & Complementary Therapies in Nursing and Midwifery που εκπονήθηκαν από τον Dr. Bernie Carter, κύριος λέκτορας στην Παιδιατρική, στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire, διαπίστωσε:

  • «Το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από τη θεραπεία από τον δέκτη, και την πρόθεση να συστήσει τη θεραπεία και το θεραπευτή στους φίλους και την οικογένεια»
  • «Σημαντική βελτίωση της κινητικότητας των ώμων με το 70% των συμμετεχόντων μυων να επανέλθουν στην πλήρη κινητικότητα (ίση με την μη προσβεβλημένη πλευρά) μέχρι το τέλος της θεραπείας».
  • «Σημαντικά μειωμένα ποσοστά έντασης πόνου και περιγραφής ποιότητας του πόνου για όλους τους συμμετέχοντες, αν και ορισμένοι συμμετέχοντες κατέγραψαν αποτελέσματα 1-3 που περιγράφουν ως ελαφρύ πόνο σε ήπιο πόνο. Οι συμμετέχοντες στο τέλος της μελέτης δεν περιέγραψαν πλέον τον πόνο ως έντονο τους έντονο

Η τεχνική Bowen δεν μπορεί από αυτή τη μελέτη να ισχυριστεί ότι είναι 100% επιτυχής, αλλά απέδειξε σημαντική βελτίωση για τους συμμετέχοντες, ακόμη και για εκείνους με χρόνιο ιστορικό παγωμένου ώμου. Για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων παρείχε ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ιδίως σε σχέση με τη βελτίωση της κινητικότητας.

Όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν βελτίωση στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε ότι ο πόνος τους είχε σοβαρό αντίκτυπο στις καθημερινές τους δραστηριότητες……