Σεμινάρια

Sep 2017

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
14/09/2017 - 17/09/2017 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
23/09/2017 - 24/09/2017 09:00 - 17:00 PTC - Practitioner Course LABIDEA, Καλλιθέα

Oct 2017

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
21/10/2017 - 22/10/2017 09:00 - 17:00 Master's Course LABIDEA, Καλλιθέα
26/10/2017 - 29/10/2017 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου & 2ου Επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Jan 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
11/01/2018 - 14/01/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Mar 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
29/03/2018 - 01/04/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Apr 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
21/04/2018 - 22/04/2018 09:00 - 17:00 2-ήμερo επαναληπτικό σεμινάριο με την Αλεξάνδρα Αντωνίου LABIDEA, Καλλιθέα

May 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
10/05/2018 - 13/05/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα
26/05/2018 - 27/05/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ADVANCED (SP1) με την Αλεξάνδρα Αντωνίου LABIDEA, Καλλιθέα

Jun 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
07/06/2018 - 10/06/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα