Σεμινάρια

Jan 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
20/01/2019 - 21/01/2019 09:00 - 17:00 Master’s Course SP2 LABIDEA, Καλλιθέα

Apr 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/04/2019 - 07/04/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/04/2019 - 14/04/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα
18/04/2019 - 19/04/2019 09:00 - 17:00 PTC – Practitioner Course με τον Ανδρέα Ζόππο LABIDEA, Καλλιθέα
18/04/2019 - 21/04/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
20/04/2019 - 21/04/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ADVANCED (SP1) με τον Ανδρέα Ζόππο LABIDEA, Καλλιθέα

May 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
30/05/2019 - 02/06/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Jun 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
13/06/2019 - 16/06/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
27/06/2019 - 30/06/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Jul 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/07/2019 - 07/07/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/07/2019 - 14/07/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα

Sep 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
05/09/2019 - 08/09/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
12/09/2019 - 15/09/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
19/09/2019 - 22/09/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Oct 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
11/10/2019 - 14/10/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα
11/10/2019 - 14/10/2019 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου και 2ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
25/10/2019 - 28/10/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Dec 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
05/12/2019 - 08/12/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
12/12/2019 - 15/12/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Jan 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
10/01/2020 - 13/01/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
17/01/2020 - 20/01/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα
17/01/2020 - 20/01/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 3ου & 4ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
18/01/2020 - 19/01/2020 09:00 - 17:00 PTC – Practitioner Course με τον Ανδρέα Ζόππο Αθήνα, Αθηνα

Mar 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
12/03/2020 - 15/03/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Apr 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
03/04/2020 - 06/04/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
09/04/2020 - 12/04/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα
09/04/2020 - 12/04/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 5ου & 6ου επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Jun 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/06/2020 - 07/06/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
05/06/2020 - 08/06/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/06/2020 - 14/06/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 7ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/06/2020 - 14/06/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα

Sep 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
17/09/2020 - 20/09/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου & 2ου επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Oct 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
01/10/2020 - 04/10/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου και 2ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Dec 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
10/12/2020 - 13/12/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 3ου & 4ου Επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Mar 2021

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/03/2021 - 07/03/2021 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 5ου & 6ου Επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Jun 2021

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
03/06/2021 - 06/06/2021 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 7ου Σταδίου Αθήνα, Αθηνα