Σεμινάρια

Sep 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
05/09/2019 - 08/09/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
12/09/2019 - 15/09/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
19/09/2019 - 22/09/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Oct 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
11/10/2019 - 14/10/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
11/10/2019 - 14/10/2019 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου και 2ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Nov 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
01/11/2019 - 04/11/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
01/11/2019 - 04/11/2019 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου και 2ου Επιπέδου Κρήτη, Κρήτη
07/11/2019 - 10/11/2019 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου και 2ου Επιπέδου Κρήτη, Κρήτη
09/11/2019 - 10/11/2019 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1-2 Επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Dec 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
05/12/2019 - 08/12/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
12/12/2019 - 15/12/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Jan 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
09/01/2020 - 12/01/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
09/01/2020 - 12/01/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κρήτη, Κρήτη
16/01/2020 - 19/01/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1-2 Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
17/01/2020 - 20/01/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 3ου & 4ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
18/01/2020 - 19/01/2020 09:00 - 17:00 Master’s Course SP2 a & b Αθήνα, Αθηνα
30/01/2020 - 02/02/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κρήτη, Κρήτη

Feb 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
01/02/2020 - 02/02/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου Επιπέδου/ 1η συνάντηση Αθήνα, Αθηνα
01/02/2020 - 02/02/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ADVANCED (SP1) με την Αλεξάνδρα Αντωνίου Αθήνα, Αθηνα
08/02/2020 - 09/02/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ADVANCED (SP1) με την Αλεξάνδρα Αντωνίου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
14/02/2020 - 17/02/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
15/02/2020 - 16/02/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου Επιπέδου/ 2η συνάντηση Αθήνα, Αθηνα

Mar 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
12/03/2020 - 15/03/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
19/03/2020 - 22/03/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 5ου και 6ου Επιπέδου Κρήτη, Κρήτη
21/03/2020 - 22/03/2020 09:00 - 17:00 SOTAI για Ασκούντες το Bowtech - με την Αλεξάνδρα Αντωνίου Αθήνα, Αθηνα
28/03/2020 - 29/03/2020 09:00 - 17:00 SOTAI για Ασκούντες το Bowtech - με την Αλεξάνδρα Αντωνίου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Apr 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
03/04/2020 - 06/04/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
09/04/2020 - 12/04/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 3ου & 4ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
09/04/2020 - 12/04/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
09/04/2020 - 12/04/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 5ου & 6ου επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
30/04/2020 - 03/05/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Κρήτη, Κρήτη

Jun 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/06/2020 - 07/06/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
04/06/2020 - 07/06/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 7ου Επιπέδου Κρήτη, Κρήτη
05/06/2020 - 08/06/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/06/2020 - 14/06/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 7ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/06/2020 - 14/06/2020 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
25/06/2020 - 28/06/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 5ου-6ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Jul 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
02/07/2020 - 05/07/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 7ου Επιπέδου Κρήτη, Κρήτη

Sep 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
03/09/2020 - 06/09/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 7ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
17/09/2020 - 20/09/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου & 2ου επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Oct 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
01/10/2020 - 04/10/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 1ου και 2ου Επιπέδου Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Dec 2020

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
10/12/2020 - 13/12/2020 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 3ου & 4ου Επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Mar 2021

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/03/2021 - 07/03/2021 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 5ου & 6ου Επιπέδου Αθήνα, Αθηνα

Jun 2021

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
03/06/2021 - 06/06/2021 09:00 - 17:00 Σεμινάριο 7ου Σταδίου Αθήνα, Αθηνα