Σεμινάρια

Apr 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
21/04/2018 - 22/04/2018 09:00 - 17:00 2-ήμερo επαναληπτικό σεμινάριο με την Αλεξάνδρα Αντωνίου LABIDEA, Καλλιθέα

May 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
26/05/2018 - 27/05/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ADVANCED (SP1) με την Αλεξάνδρα Αντωνίου LABIDEA, Καλλιθέα

Sep 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
13/09/2018 - 16/09/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα
27/09/2018 - 30/09/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Oct 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
11/10/2018 - 14/10/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα
18/10/2018 - 21/10/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Nov 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
29/11/2018 - 02/12/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1ου & 2ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Dec 2018

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
06/12/2018 - 09/12/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα
13/12/2018 - 16/12/2018 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα

Jan 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
17/01/2019 - 20/01/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
18/01/2019 - 19/01/2019 09:00 - 17:00 PTC – Practitioner Course LABIDEA, Καλλιθέα
20/01/2019 - 21/01/2019 09:00 - 17:00 Master’s Course SP2 LABIDEA, Καλλιθέα
31/01/2019 - 03/02/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα

Feb 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
28/02/2019 - 03/03/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Mar 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
07/03/2019 - 10/03/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3ου & 4ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Apr 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/04/2019 - 07/04/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/04/2019 - 14/04/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα

May 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
30/05/2019 - 02/06/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Αθήνα, Αθηνα

Jun 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
13/06/2019 - 16/06/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5ου & 6ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Jul 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
04/07/2019 - 07/07/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη
11/07/2019 - 14/07/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ LABIDEA, Καλλιθέα

Sep 2019

Ημερομηνία Διάρκεια Σεμινάριο Τοποθεσία Εκπαιδευτής
12/09/2019 - 15/09/2019 09:00 - 17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7ου ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη