Σεμινάριο 1-2 Επιπέδου

Ημερομηνία: 16/01/2020 - 19/01/2020 09:00 - 17:00
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

4-ήμερο σεμινάριο στο οποίο θα διδαχθούν οι βασικές διαδικασίες χαλάρωσης (οσφυϊκής, θωρακικής και αυχενικής μοίρας της ΣΣ, διαδικασίες νεφρών, κεφαλαλγίας, αναπνευστικού, χειρισμοί της ωμικής ζώνης και των οπίσθιων μηριαίων).

Ημέρες διεξαγωγής από 16.01. έως και 19.01. 2020